• תכנון ועיצוב עירוני

  Building Planתב"ע (תוכנית בניין עיר) היא סט מסמכים הכולל תשריט (מסמך המציג את יעוד הקרקע), הוראות התוכנית ונספחים. שינוי תב"ע נדרש בכל מקרה שבו הבניה המבוקשת חורגת מתכנית המתאר המאושרת במקום, למשל עולה צורך בציפוף או מיקסום שטח בניה על משבצת קרקע קיימת. הליווי האדריכלי נדרש עבור שינויים ותוספות בשטחי מסחר, מלאכה, תעשייה, מבני ציבור או מגורים.
  שינוי תב"ע דורש מאמץ תכנוני והוא תהליך ארוך המחייב השקעת משאבים כספיים לא מבוטלים מצד הלקוח נסיון רב שנים בתחום מהווה מפתח להצלחת תהליך האישור על ידי הרשויות.
  במודיעין - מכבים - רעות נדרש תיאום מתחמי להרחבות בניה, זאת בשונה משאר היישובים ברחבי הארץ, בהם ניתן לבצע שינוי תב"ע למבנה בודד. בשל כך,משפחה המעוניינת למשל לבצע בביתה הפרטי הרחבת בניה הדורשת שינוי תב"ע, מחוייבת בהתאם להנחיות להגיש שינוי מתאים לכל הרחוב או מתחם המגורים.
  לאורך 20 השנים האחרונות רכשתי הכרות עמוקה עם התב"עות השונות באזור המרכז עם התמחות מיוחדת בעיר מודיעין - מכבים - רעות, והובלתי הליכי שינוי תב"ע מוצלחים לשביעות רצון הלקוחות תוך שמירה על הערכים האדריכליים והתכנוניים העירוניים.

 • רישוי

  Building Licenseלכל הקמת מבנה חדש או הרחבת מבנה קיים, נדרש היתר בניה. הזנת הבקשה להתר מתבצעת במערכת רישוי זמין (מערכת מקוונת של מנהל התכנון אליה יש להזין את פרטי הבקשה להיתר). למרות אחידות המערכת ברוב חלקי הארץ, לכל ועדה מקומית דרישות והליכי עבודה מעט שונים, דבר הדורש שימת לב לפרטים ודקויות הקריטיים להצלחת התהליך.
  התמחותי בנבכי מערכת "רישוי זמין" באיזור מודיעין, הרי ירושלים והשפלה, מהווה יתרון משמעותי לצליחת הסבך הבירוקרטי, בדרך לקבלת היתר הבניה המיוחל.

 • בניה ירוקה

  Build Greenבשנים האחרונות מושם דגש על שילובם של עקרונות הבניה הירוקה במבני ציבור כמו גם בפרויקטים פרטיים.
  משמעותה של הבניה הירוקה היא רחבה. עיקרה מושתת על שימוש בחומרים בעלי איכויות בידוד גבוהות, שילוב של חומרים אשר מיטיבים עם הסביבה ולקיחה בחשבון של מיקום המבנה והפתחים על מנת לצמצם עלויות צריכת אנרגיה בעת השימוש במבנה לאחר השלמתו. כל זאת יש לקחת בחשבון החל משלבי התכנון הראשוניים. המשמעות היא – חשיבה על מיקום המבנה והמפתחים, תכנון הסביבה הצמודה לו – לרבות גינון תכנון צריכת המים פינוי פסולת ועוד. כאדריכלית התמחיתי לאורך השנים בבניה זו והיא מוטמעת בכל תהליכי העבודה שלי. אני רואה בכך שליחות שהיא מעבר למתן מענה מקומי לפרויקט זה או אחר.

 • שימור

  Preservation Martinotiעיסוקי בשימור מבנים ואתרים משנת 2015 כלל הכנת תיקי תעוד, סקרים אדריכליים לתכניות מפורטות, תוספות בניה ואגפים חדשים למבנים הסטוריים, תוך התאמה לדרישות בנות זמננו. ההשבה לחיים של המרקם והמבנה ההסטורי דורשת חקירה ונתוח מעמיק ומשלבת ידע חדשני והסטורי גם יחד.